Phát triển thành công và bền vững
Bảo vệ môi trường

Là một nhà phát triển bất động sản hàng đầu, Mapletree luôn có ý thức trong việc vận hành tài sản của chúng tôi với sự tập trung mạnh mẽ vào môi trường bền vững. Từ năm 2008, chúng tôi đã thực hiện các sáng kiến để cải thiện hiệu suất năng lượng trong các tài sản thương mại chính của chúng tôi tại Singapore. Cả Thành phố kinh doanh Mapletree (MBC) I và Trung tâm HarbourFront đều được liệt kê trong Top 10 tòa nhà thương mại hiệu quả trong các báo cáo chuẩn mực xây dựng của Cơ quan thi công và xây dựng (BCA) trong năm 2014 và 2015. Với nhiều sáng kiến được thực hiện từ năm 2008, các tài sản thương mại hiện do Mapletree nắm giữ tại Singapore đã đạt được hiệu quả hoạt động ổn định và tối ưu.

Chúng tôi áp dụng các thiết kế bền vững cho sự phát triển của mình để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các tòa nhà cư dân, từ đó cải thiện hiệu suất của tòa nhà. Nguyên tắc thiết kế bền vững bao gồm tối ưu hóa tiềm năng của cơ sở, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng không thể tái tạo, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo tồn nước và liên tục tối ưu hóa các hoạt động bảo trì và vận hành.

Sáu trong số các tài sản của Tập đoàn tại Singapore đã được trao giải thưởng bạch kim của BCA Green Mark - giải thưởng cao nhất. Giải thưởng này do BCA trao để ghi nhận các tác động và hiệu suất môi trường của tòa nhà. Chúng tôi mong muốn duy trì chứng nhận BCA Green Mark cho tất cả các tài sản của chúng tôi hiện đang được trao chứng nhận Green Mark.

Ngoài ra, chín dự án của Mapletree tại Châu Á cũng đã được cấp chứng nhận Đi đầu về Thiết kế Năng lượng và Môi trường (LEED), một chương trình chứng nhận công trình xanh được quốc tế đánh giá cao công nhận các chiến lược và biện pháp xây dựng tốt nhất.

Để biết thêm thông tin về tiêu thụ nước và năng lượng, vui lòng tham khảo Báo cáo bền vững năm tài khóa 17/18.

Các dự án phát triển bất động sản với Chứng nhận BCA Green Mark
Giải thưởng
Singapore
1 an 1A Depot Close Platinum
HarbourFront Centre Platinum
Mapletree Anson  Platinum
Mapletree Business City I Platinum
Mapletree Business City II Platinum
26A Ayer Rajah Crescent BCA-IDA Platinum
Bank of America Merrill Lynch HarbourFront
Gold PLUS
PSA Building & Alexandra Retail Centre
Gold PLUS
The Strategy Gold PLUS
18 Tai Seng Gold
30 Kallang Place Gold
HarbourFront Towers 1 and 2 Gold
Mapletree Logistics Hub - Toh Guan Gold
Mapletree Pioneer Logistics Hub Gold
The Signature Gold
VivoCity Gold
Các dự án phát triển bất động sản với Chứng nhận LEED Giải thưởng
Singapore
26A Ayer Rajah Crescent LEED Gold
Mapletree Business City II LEED Gold
 STT Tai Seng I LEED Gold
Ở nước ngoài  
Mapletree Bay Point LEED Gold 
Mapletree Logistics Hub Tsing Yi    LEED Gold
Global Technology Park Phase 1  LEED Gold (by Indian Green Building Council)
Global Technology Park Phase 2 LEED Gold (Precertification)