-33.816450|150.834500
53 Britton Street, Smithfield
PropertyImage
53 Britton Street, Smithfield
53 Britton Street, Smithfield
Địa điểm Sydney, Sydney

53 Britton Street, Smithfield
Diện tích sàn 13,484  m2
Diện tích cho thuê 13,484  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Logistics Trust
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +65 6377 6368
Email: Ask-MapletreeLog@mapletree.com.sg

 

53 Britton Street, Smithfield bao gồm một tòa nhà kho vận chính có chức năng là một trung tâm dỡ hàng và một tòa nhà điều hành đơn tầng. Tòa nhà này có các trụ dỡ hàng lớn và đường lớn bao quanh nhà kho, nằm cách trung tâm Sydney khoảng 32km về phía Tây.