1.282986|103.805639
Telok Blangah
PropertyImage
1 & 1A Depot Close
Singapore 109842
Tòa nhà Kỹ thuật cao
Telok Blangah
Địa điểm Depot Close

1 & 1A Depot Close
Singapore 109842
Diện tích sàn -  m2
Diện tích cho thuê -  m2
Đơn vị đầu tư Mapletree Industrial Trust
TÊN LIÊN LẠC

Tel: +65 6377 8000
Email: industrial@mapletree.com.sg

 

Dự án tái phát triển khu vực Telok Blangah là một dự án được triển khai theo yêu cầu của Hewlett-Packard (HP) khởi động từ năm tài chính 14/15. Dự án xây dựng theo yêu cầu này được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa sau năm 2016 và giai đoạn thứ 2 sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2017. Hai tòa nhà kỹ thuật cao thuộc dự án sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cao cấp dành cho sản xuất, phát triển phần mềm và văn phòng làm việc.