55.882191|-4.270799
Firhill Court
PropertyImage
150 Firhill Court,
Glasgow,
G20 7BB
Nhà ở sinh viên
Firhill Court
Địa điểm Glasgow

150 Firhill Court,
Glasgow,
G20 7BB
Số giường 400
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Firhill Court là một tòa nhà ở sinh viên nằm ở Glasgow với 400 giường. Nằm cách trung thành phố khoảng 2 dặm, có thể đến bằng tàu hỏa, xe buýt hay đi bộ thì tòa nhà cũng chỉ nằm cách trường Đại học Glasgow và các trường cao đẳng một khoảng đi bộ ngắn.