53.230867|-0.537531
Danesgate House
PropertyImage
Grantham Street,
Lincoln,
LN2 1BA
Nhà ở sinh viên
Danesgate House
Địa điểm Lincoln

Grantham Street,
Lincoln,
LN2 1BA
Số giường 249
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Danesgate House là tòa nhà ở sinh viên ở Lincoln có 249 giường. Tòa nhà nằm trong quận Cathedral của trung tâm thành phố và chỉ cách Đại học Lincoln và Đại học Bishop Grosseteste cũng như trạm tàu lửa trung tâm Lincoln một khoảng đi bộ ngắn.