53.457799|-2.217524
Daisybank Villas
PropertyImage
5-7 Anson Road,
Manchester,
M14 5BR
Nhà ở sinh viên
Daisybank Villas
Địa điểm Manchester

5-7 Anson Road,
Manchester,
M14 5BR
Số giường 123
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Daisybank Villas là tòa nhà ở sinh viên tại Manchester với 123 giường. Nằm trong khu vực công viên Victoria, tòa nhà này dễ dàng được kết nối với các điểm vui chơi ban đêm của Manchester dành cho sinh viên.