52.956320|-1.158257
Bowman House
PropertyImage
100-102 Talbot Street,
Nottingham,
NG1 5NH
Nhà ở sinh viên
Bowman House
Địa điểm Nottingham

100-102 Talbot Street,
Nottingham,
NG1 5NH
Số giường 140
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Bowman House là tòa nhà ở sinh viên ở Nottingham với 140 giường. Tòa nhà cách đại học Nottingham Trent một khoảng cách đi bộ ngắn và các đại học Nottingham một quãng đi xe buýt ngắn.