52.628631|-1.142085
Ben Russell Court
PropertyImage
35 Grasmere,
Leicester,
LE2 7PT
Nhà ở sinh viên
Ben Russell Court
Địa điểm Leicester

35 Grasmere,
Leicester,
LE2 7PT
Số giường 430
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Ben Russell Court là một tòa nhà ở sinh viên nằm ở Leicester với 430 giường. Tòa nhà này rất gần với trường Đại học Montfort và Đại học Leicester.