52.421944|-4.084409
Alexandra Hall
PropertyImage
Alexandra Hall, Victoria Terrace,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2DH
Nhà ở sinh viên
Alexandra Hall
Địa điểm Aberystwyth

Alexandra Hall, Victoria Terrace,
Aberystwyth, Ceredigion,
SY23 2DH
Số giường 252
Đơn vị đầu tư Mapletree Global Student Accommodation Private Trust
TÊN LIÊN LẠC

Alexandra Hall là một tòa nhà ở sinh viên tại Aberystwith với 252 giường. Nằm trực diện với bãi biển, tòa nhà này có tầm nhìn biển tuyệt đẹp từ nhiều phòng. Tòa nhà cũng chỉ nằm cách bến tàu hỏa và trung tâm thành phố một quãng đi bộ ngắn.