Phát triển thành công và bền vững
Thành phần Hội đồng và Bảo Mật

Khi Mapletree Investments Pte. Ltd (Mapletree) tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Châu Á và các khu vực khác, việc duy trì việc quản trị doanh nghiệp tốt nhất giúp khẳng định lòng tin của các nhà đầu tư và củng cố đạo đức kinh doanh càng trở nên quan trọng trong. Tập đoàn cam kết thực hiện nghiêm túc các hoat động của doanh nghiệp phù hợp với luật pháp và các quy định hiện hành theo tiêu chuẩn đạo đức. Các dự án đã lên sàn chứng khoán cũng tuân thủ Luật quản trị doanh nghiệp (Luật) do Cơ quan tiền tệ Singapore ban hành.

Mặc dù Mapletree không niêm yết trên sàn chứng khoán và do đó không buộc phải công bố theo luật định, Tập đoàn tự nguyện thực hiện một số các nguyên tắc cơ bản trong Luật, ví dụ như duy trì một tỷ lệ giám đốc độc lập, tách biệt với vai trò của Chủ tịch và Giám đốc điều hành đồng thời duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

Trong Tập đoàn, Mapletree cam kết giao tiếp với các cổ đông đúng hạn với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với vấn đề này, cấu trúc của quỹ, tỉ lệ nợ/tỷ lệ nợ đến hạn và phí quản lý được minh bạch và công bố cụ thể theo từng thời điểm.

Nhấp chuột vào đây để xem Báo Cáo Quản Lý Doanh Nghiệp mới nhất.

Xin vui lòng dẫn chiếu đến trang Tiếng Anh để đọc UK Modern Slavery Act Statement.